Referat styremøte 4. mars 2015

Postet av Lunner Idrettsråd den 12. Mar 2015

Referat møte idrettsrådet 4 mars 2015

Sted: Frivilligsentralen, Roa

Tid: 19:00 – 21:00



Tilstede:

Marit Horgen, Yvonne Nabben, Arild Sande, Per Almquist

Referent: Bjørn Johannessen



Fravær:

Rolf Henry Kjeilen, Hans Gustav Bjørnli, Vegard Tørstad



Dagsorden:

1.Referat fra forrige møtet

Godkjent uten anmerkninger



2. Evt utsending til idrettsrådskonferansen på Hell i april

Lir skal ikke sende noen representant til denne konferansen. Koster for mye tid/ressurs/penger i.f.t. budsjett. Viktigere å bruke ressurser lokalt/regionalt.



3.Status LIR hjemmeside(r)

Rolf Henry forhindret fra å møte. Må beholde siden som linkes mot idretten. (Klubben online)



4.Forberede agenda og sakspapirer til årsmøtet

Styret møter en halv time før årsmøtet (18:00)



Yvonne lager regnskap og budsjett. Det bør avsettes mer til drift av Lir for å synliggjøre høyere aktivitetsnivå/medvirkning?



Per har begynt på arbeidsplan for 2015. deles opp i faste årlige aktiviteter og aktiviteter spesielt for året 2015.



Per ordner med nøkkel



Per ordner mad kringle



Marit har begynt på årsmeldingen etter samme mal som i 2013 (årsrapport 2014)



Marit utarbeider «dreiebok» til årsmøte og dialogmøte samt en mail til alle lag/foreninger om innspill eller saker til årsmøtet. Årsmøte – dialogmøte – ordfører – idrettskretsen – kulturkontoret – lag/forening.


0 Kommentar

Kommentarer

Kommentarfelt er stengt

Levert av IdrettenOnline