Referat styremøte 4. mars 2015

Postet av Lunner Idrettsråd den 12. Mar 2015

Referat møte idrettsrådet 4 mars 2015

Sted: Frivilligsentralen, Roa

Tid: 19:00 – 21:00Tilstede:

Marit Horgen, Yvonne Nabben, Arild Sande, Per Almquist

Referent: Bjørn JohannessenFravær:

Rolf Henry Kjeilen, Hans Gustav Bjørnli, Vegard TørstadDagsorden:

1.Referat fra forrige møtet

Godkjent uten anmerkninger2. Evt utsending til idrettsrådskonferansen på Hell i april

Lir skal ikke sende noen representant til denne konferansen. Koster for mye tid/ressurs/penger i.f.t. budsjett. Viktigere å bruke ressurser lokalt/regionalt.3.Status LIR hjemmeside(r)

Rolf Henry forhindret fra å møte. Må beholde siden som linkes mot idretten. (Klubben online)4.Forberede agenda og sakspapirer til årsmøtet

Styret møter en halv time før årsmøtet (18:00)Yvonne lager regnskap og budsjett. Det bør avsettes mer til drift av Lir for å synliggjøre høyere aktivitetsnivå/medvirkning?Per har begynt på arbeidsplan for 2015. deles opp i faste årlige aktiviteter og aktiviteter spesielt for året 2015.Per ordner med nøkkelPer ordner mad kringleMarit har begynt på årsmeldingen etter samme mal som i 2013 (årsrapport 2014)Marit utarbeider «dreiebok» til årsmøte og dialogmøte samt en mail til alle lag/foreninger om innspill eller saker til årsmøtet. Årsmøte – dialogmøte – ordfører – idrettskretsen – kulturkontoret – lag/forening.


0 Kommentar

Årsmøte Lunner Idrettsråd 18. mars 2015

Postet av Lunner Idrettsråd den 12. Mar 2015

TIl alle lag og foreninger tilknyttet Lunner IdrettsrådÅrsmøtet med påfølgende dialogmøte avholdes som annonsert i Hadeland, onsdag den 18.mars 2015 kl 1830 i kommunestyresalen på Lunner rådhus.Vi ønsker svært gjerne at alle lag og foreninger sender representanter på årsmøtet.Rett i forlengelsen av årsmøte arrangerer vi et dialogmøte med alle klubbene. Representant fra Oppland Idrettskrets og Else Lyngstad fra kommunen vil være tilstede.Ordfører Harald Tyrdal stiller også på årsmøtet, og vil i etterkant av det formelle årsmøte innlede dialogmøtet med et innlegg om viktig idrettspolitiske saker i Lunner kommune. Etter dette åpner vi for dialog.

Vi inviterer også det enkelte lag til å gi en helt kort muntlig presentasjon om hva som rører seg i klubbene. Hvilke prosjekter, annlegg og aktiviteter i 2015 er de viktigste for dere. Så håper vi dette sammen med Ordførerens innlegg, gir grunnlag for dialog om hva som blir viktige områder å jobbe med videre i 2015.Om noen av dere i lagene har innspill til formelle saker på Årsmøtet, holder vi åpent for å ta i mot dette frem til kl 21.00 den 10.mars 2015. Evt saker sendes til marit.horgen@gmail.com innen fristen. Sakspapirer til årsmøtet legges ut på vår hjemmeside en uke før årsmøtet, dvs i løpet av den 11mars. Link til våre hjemmesider er http://idrett.speaker.no/organisation.asp?OrgElementId=51Kl 1830: Formelt årsmøte i Lunner Idrettsråd

ca 1900: Ordfører Harald Tyrdal har ordet med påfølgende dialog og innspill

ca 1930: Kort Status/hva rører seg i idrettslagene?

ca 2000: Dialog

ca 2030 AvslutningKaffe med noe til underveis i møtet.VEL MØTT!Med venlig hilsen Styret i Lunner Idrettsråd


0 Kommentar

Årsmøte Lunner Idrettsråd

Postet av Lunner Idrettsråd den 18. Feb 2015

Lunner Idrettsråd inviterer til årsmøte, med påfølgende dialogmøte onsdag 18. mars kl. 18.30 i Kommunestyresalen i Lunner Rådhus.Velkommen!

0 Kommentar

Referat møte idrettsrådet 22.september 2014

Postet av Lunner Idrettsråd den 27. Okt 2014

Sted: Harestua skole
Tid: 19.00-21:00
Tilstede: Marit Horgen, Per Almqvist, Rolf Henry Kjeilen, Arild Sande, Yvonne S. Nabben, Vegard Tørstad
Fravær: Bjørn Johannessen, Hans Gustav Bjørnli

Dagsorden:

 • 1.Marit orienterte om ledermøte i Oppland idrettskrets på Lygna 23.september. Marit og Arild deltar.
 • 2.Referat fra forrige møte godkjent.
 • 3.E-post fra Else Hagen Lyngstad om handlingsprogram for tildeling av spillemidler i Oppland. Ny periode fra 2015. Gir oversikt over anleggsplaner i Oppland. Tas til orientering. LIR har lite grunnlag for å mene noe om en eventuell revidering.
 • 4.Varsel om oppstart av reguleringsarbeid og utvidelse; Grua kirkegård. Tas til orientering.
 • 5.Planlegging av dialogmøte med klubbene.
 • Tid: 3.eller 4.november, avhenger hva som passer for innleder.
 • Sted: Lunner frivillighetssentral ved Lunner rådhus (tlf.46442520) vurderes. LIR melder seg eventuelt inn (300,-/år). Kan være bra alternativ for senere møter i LIR.
 • Ansvar: Yvonne
 • Foreslått innleder: Tore Stubberud fra Oppland idrettskrets forespørres av Marit i.f.m. ledermøtet på Lygna.
 • Møtets målgruppe: lagenes styrer.
 • Hovedhensikt: bidra til en møteplass lagene imellom.

 • Aktuelle temaer:
 • 1)Medlemsregistrering
 • Idrettsregistreringen/min idrett
 • Erfaringsdeling, hva er lagenes utfordringer her?
 • 2)Bokettersyn. Hva er lagenes og deres styremedlemmers ansvar?
 • f.eks. ved betydelig «godtgjørelse» til trenere. Styreforsikring aktuelt?
Innkalling/påmelding: e-post til lagene, høring om utforming i LIR. Ansvar: Marit
I tillegg tar alle kontakt med de enkelte lag for påminnelse og å lufte interesse slik:
Marit: Hadeland ride- og kjøreklubb/Harestua hestesportsklubb, Kloppa offroadklubb
Vegard: Svea skilag, Grua uil
Hans G: Lunner håndball, Hadeland friidrettsklubb.
Per: NOIL, Grindvoll, Hadeland trekkhundklubb
Rolf H: Lunner fotball
Arild: Lunner motorsport
Bjørn: Lunner skytterlag-sportsskytterklubb, Roa salongskytterlag
Yvonne: Harestua il
 • 6.Neste møte: 21.oktober, kl.19:00, sted: Frivillighetssentralen.
Referent. Vegard Tørstad.

0 Kommentar

Referat møte idrettsrådet 21.oktober 2014

Postet av Lunner Idrettsråd den 27. Okt 2014

Sted: Frivilligsentralen, Roa

Tid: 19.00-21:00

Tilstede: Marit Horgen, Per Almqvist, Rolf Henry Kjeilen, Arild Sande, Yvonne S. Nabben, Vegard Tørstad, Bjørn Johannessen

Fravær: Hans Gustav BjørnliDagsorden:

1.Referat fra forrige møte godkjent.

2.Rullering av kommunedelplanen kultur 2014 – 2017 ved Else Hagen Lyngstad
Alle anlegg det søkes spillemidler for, må være inne i kommunedelplanen.

Søknaden om tilskudd til o-kart i Sølvtjernområdet fra Hadeland o-lag ligger ikke inne i planen. Blir lagt inn under søknad til ordinære anlegg.

Viktig at søknader som blir anbefalt inn i kommunedelplanen har tatt høyde for drift av anlegget det søkes tilskudd for.

Ballfangenett, Harestua IL er uteglemt og må tas inn igjen i kommunedelplanen, ordinære anlegg

Flerbrukshall Klemmaparken, Harestua er uteglemt og må tas inn igjen i kommunedelplanen, ordinære anlegg. Her mangler søknad og det foreligger ikke en skisse av anlegget som kan være grunnlag til en idrettsfunksjonell vurdering som er en forutsetning for å få spillemidler.

Lag og foreninger som har sendt inn korrekt søknad til rett tid for mindre prosjekter bør prioriteres.

3.Gjennomgang av spillemiddelsøknader - prioritert.
Ordinære anlegg:

 • Hadeland o-lag, o-kart over Sølvtjern – ny søknad søker om kr 68.000
 • Lunner kommune, kunstgressbane Frøystad – fornyet søknad. Tidligere bevilget kr 1 129.000 i 2014 og kan søke om ytterligere kr 1 128.000
 • Lunner kommune, delanlegg friidrett Harestua – fornyet søknad søker om kr 631.000
 • Harestua IL, ballfangenett på gressbanen, Harestua – fornyet søknad søker om kr 141.000
 • Lunner kommune, flerbrukshall, basishall turn, bordtennishall med mer, Klemmaparken – søknad ikke registrert
 • Nærmiljøanlegg:

  • NOIL, rehabilitering av tidligere håndballbane til flerbruksflate – fornyet søknad søker om kr 70.000
  • 4.Planlegging av dialogmøte med klubbene 3.november

   Else Hagen Lyngstad stiller og orienterer om retningslinjer for spillemiddelsøknader

   Tore Stubberud, organisasjonssjef i Oppland idrettskrets. Ønske om orientering om idrettsregistreringen samt andre tilskuddsordninger som lag og foreninger kan benytte seg av.

   Forslag til dagsorden er sendt til klubbene på mail sammen med invitasjon 13.oktober:

  • 1)Kort informasjon fra LIR v/leder
  • 2)Kort informasjon fra kretsen v/Tore Stubberud
  • 3)Idrettsregistreringen
  • 4)Dialog og erfaringsdeling om temaer som opptar klubbene
  Per ordner kake til kaffen på møtet.

  Alle må ringe/minne klubbene om dialogmøtet, jf. ansvarsfordeling i referat fra møtet 22.september.

  Neste møte: Før Dialogmøte med klubbene, mandag 3.november kl 18:15, Frivilligsentralen, Roa  Referent: Bjørn Johannessen


  0 Kommentar

  Levert av IdrettenOnline