Referat styremøte LIR 23.4.2018

Postet av Mona Irene Haugen den 21. Mai 2018

Tilstede: 

Terje, Tove, Kai, Nina, Arild, Kjell Arne, Per

Fraværende: 

Odd

Agenda for møtet:

 • Konstituering av styret
 • Informasjon fra tidligere styre
 • Planlegging fremover


Referat

Konstituering av styret

 • Leder ble valgt på årsmøtet
 • Nestleder: Tove
 • Kasserer: Kai
 • Sekretær: Mona


Fordeling av tippemidler

Terje deltar i møtet 24.4.2018 mellom idrettsrådene på Hadeland for å prioritere fordelingen av Tippemedliene mellom kommunene. LIRs prioritet ble behandlet av det forrige styret. 


Lunner Kommunes Frivilligehetsplan

LIR forsøker å finne et medlem til gruppen som arbeider med planen. LIRs forslag til medlem:

 • Liv Karin Vesteng
 • Iver Haug
 • Svein Krakk


Oveføring fra tidligere styre

Tidligere leder - Per presenterte årets forventede aktiviteter for det nye styret.


Tilgang til LIR bankkonto

Kai sørger for at Terje får tilgang til LIRs bankkonto.


LIR Hjemmeside

Tidligere sekretær Jenny gir Terje og Mona får tilgang til LIRs hjemmeide (lunneridrett.no)


Svea skilag og eventuell nye avtale om leie av area for lysløype 

Hvilke muligheter finens for å sikre avtalen. Kretsen for søker å finne ut hva som er gjort i tilsvarende situasjoner. Følgende personer/foreninger bør kontaktes for mer informasjon:

 • Tore Stubberud i Idrettskretsen har kompetanse og informasjon fra lignende saker
 • Else i kommunen kan ha verdifull informasjon
 • Lunner Motorsport: Se på avtalen mellom Løvenskiold, kommunene og Lunner Motorsport


Dialogmøter med klubbene

LIR bør ha dialogmøter med klubbene.

Forsalg til neste dialogmøte med Klubbene:

Lunner Håndballklubb. Tove avklarer tid og sted. Forslag til tid ca. 22.5.2018.


Dialogmøte med kommunen

Terje tar kontakt med ordføreren for å avtale neste dialogmøte.


Referatet godkjennes på neste styremøte. Kommentarer sendes Mona så rask som mulig før neste møte. Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.