Referat styremøte 10.9.2018

Postet av Mona Irene Haugen den 17. Okt 2018

Referat styremøte Lunner Idrettsråd 10.9.2018 – Lunner Rådhus


Tilstede: Kai, Terje, Arild, Kjell Arne, Nina, Mona og Else (Kulturkontoret)
 Meldt forfall: Tove
 Ikke tilstede: Odd


Idrettsrådet i Brønnøysund: Nytt styre er ikke registrert, Terje purrer på Per så endringen blir gjennomført.

Nærmiljøanlegg Frøystad: Lunner fotball hadde sendt en henvendelse i sommer om rådets godkjenning. Dette ivaretas videre i prosessen dersom det søkes om nærmiljømidler.

Spillemidler: Søknadsfrist for klubbene er 10. oktober 2018. Styret i LIR behandler søknadene i styremøtet i oktober, forutsatt at forbehandlingen er klar.

Informasjon fra styremøte i Oppland Idrettskrets: Terje deltok og kom med følgende oppsummering: Kretsen oppfordret alle Idrettsrådene til å ta en aktiv rolle i prosjekt «alle skal med». https://www.idrettsforbundet.no/tema/okonomi-som-barriere/allemedstafett/

Fokus på lave kostnader for barn og unge i idretten og at ingen skal falle utenfor på grunn av økonomi, kultur, religion eller funksjonshemming. Vi må jobbe for at alle lagene tar utfordringen, og at de legger til rette for alle.

Alle skal med: Hvilke tiltak kan benyttes:

 • BUA har utstyr som kan benyttes av alle
 • Fritid for alle
 • Bua og fritid for alle drives megge av ung Hadeland

Lunner Motorsport har samarbeidet med Ung Hadeland i 8-10 år allerede. Fungerer veldig bra. Oppfordrer andre klubber å gjøre tilsvarende.

Årsaker til at det blir dyrt:

 • Høye kontingenter:
  • Vanskelig å finne frivillige trenere – vanlig å betale disse è økte kostnader


Hva med unge som ikke ønsker å være en del av idretten lenger? Hvordan få idrettslagene til å være en livslang arena for idrett? Hvordan unngå at de er ute av lagene som utøvere fra de er 13 – 42 år? Hvordan sikre at det finnes et sammenhengende tilbud til alle og unngå spissing av tilbudet til bare å omfatte toppidrett når barna begynner å bli eldre?

Idrettskolene: Det er bare Harestua IL som har idrettsskole i Lunner kommune for tiden. Hvordan få flere lag til å arrangere idrettskoler?

Tiltak fra LIR innenfor «Alle skal med»:

 • Åpent møte for alle lagene og medlemmene:
  • OIK inviteres (Terje)
  • Kommunen inviteres
  • Flyktningansvarlig inviteres
  • Ung Hadeland inviteres (Terje)
  • Treningssentrene (Hadeland treningssenter – Harestua + Spartacus + Harestua medisinske senter) (Terje)
  • Lunner treningsvenner inviteres
  • Sted: Klubbhuset på Frøystad
  • Tid: 8.11.2018 klokken 19.00
  • Servering: Kake og kaffe
  • Markedsføring: Invitasjon på Facebook, leserinnlegg i Hadeland om emnet (Terje)

Se også verktøyet vi skal benytte på møtet den 8. 11: http://www.allemed.no/


Seksuell trakassering: Emne for møte med klubbene ved en senere anledning, samarbeid med Gran Idrettsråd.

Neste møte: 18.10.2018 klokken 18.00-20.00 på Rådhuset

Desembermøte: 18.12.2018 kl. 18.00 på Roa Kro

Møter 2019: Terje + Mona setter opp forslag til 2019 innen vårt desembermøte.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.