Referat styremøte Lunner Idrettsråd 18.10.2018

Postet av Mona Irene Haugen den 30. Okt 2018

Referat styremøte Lunner Idrettsråd 18.10.2018

Tilstede: Terje, Kai, Kjell Arne, Else fra Kulturkontoret

Tilstede første del av møtet: Ung Hadeland (Inger Reidun Fleischer), Gran Idrettsråd (Ingunn)

Ikke tilstede: Arild, Nina, Tove, Odd

Møter fremover: Terje booker møterom Utsikten på Rådhuset

Forberedelse til seminar «Alle med»:

 • Alle må dele arrangementet på FB med alle vennene sine som er involvert i idretten
 • Bruke kjøreplanen som NIF har laget?
 • Hva gjør lagene i dag?
 • Hva skal til for at alle blir med?
  • Transport?
  • Penger?
  • Stipend til fritid – lag og foreninger søker?
  • Kompetanse om trening og dugnad?
  • Annet?
 • Vi har lokale stiftelser som antagelig kan bidra
 • Innledning, gruppearbeid (flippover ark med lim)
 • Bruke kortene fra NIF
 • Bruke opplegget som det er
 • Tom kommer (alle skal med generalen fra OIK)
 • Hvordan skal det blir helt naturlig for å drive mosjonsidrett hele tiden
 • Vanskelig å få til breddetilbud
 • Fokus på økonomidelen av utfordringen
 • Barnefattigdomsmidler fra departementet
 • Fritidserklæringen fra kommunen – Fritid for alle
 • Inviterte:
  • Nils Erik Mossing
  • Line Jorung (Rådet for funksjonshemmede)
  • Flyktningetjenesten må inviteres. Else finner info
  • Andreas Ensrud fra Oppvekst og Kulturkomiteen
  • Lederne i Sparebankstiftelsene (Jørn og Bjørn)
  • Ingunn inviterer tilsvarende for Gran – invitere partiene
  • Kommunestyre representantene + politikere (Jenny Hemstad kan formidle i Lunner)
  • Administrasjonen (Jannice Brekkan i Gran) + Camilla Jarlsby (Kultursjef i begge kommunene) + May Birgitt Kjeverud (Kommunalsjef)
  • Avisa
  • Alle inviterer de av sine egne FB venner som er engasjerte i idretten
 • Terje endrer invitasjonen til også å gjelde Gran
 • Medlemmene av LIR og GIR tar ansvaret for hver sin arbeidsgruppe
 • Grupper på 2-4 personer
 • Terje skaffer materiell
 • Avisen bør komme og lage reportasje på forhånd (Ingunn kommer)
 • Legge ut invitasjonen i avisens kalender (Terje)
 • Videre diskusjoner tar vi på messenger
 • Ta med penner
 • Målet er å få felles mål og aktiviteter i begge kommunene
 • Hør med Nina om hvordan stoler er satt opp og er det mikrofoner å få vi vist film?
 • Vi møter seinest 18.30
 • 73 interesserte så langt …

Spillemidler:

 • Ingen søknader om nye anlegg som ikke allerede er innrullert
 • Ingen søknader om nye nærmiljøanlegg som ikke er innrullert
 • Ingen søknader til nærmiljøanlegg
 • Gymsalen på Grua er ikke behandlet enda i kommunen
 • I fjor fikk vi 4,7 millioner
 • Gran prioriterer normal idrettslagenes søknader før kommunens. Vi forsøker å gjøre det samme
 • Skrivefrist 9. november – vi må sende formelt referat før det.
 • Lunner Idrettsråds prioriteringsliste:
 • Lunner kommune: Harestua Arena - flerbrukshallen
 • Lunner kommune: Harestua Arena – Bordtennishallen
 • Lunner Fotballklubb: Frøystad, idrettshus – garderober og lager
 • Harestua IL Klubblokaler
 • Lunner kommune: Harestua Arena – basishall turn
 • Lunner kommune: Granly banen oppgradering av naturgress til kunstgress
 • Lunner Fotballklubb – Frøystad 9’ern


Skiløyper og fordeling av støtte:

 • Øke satsen for løypemaskin til 415,- og scooter til 150,-
 • Harestua Skøytevenner er ikke med i listen – vurdere andre støtteordninger

Lunner Motorsport: Orientert om utfordring om bane.

Svea og skiløype: Status ukjent

Møte med ordføreren:

 • Mandag 29.oktober 16.30 på Rådhuset
 • Terje, Kai, Mona kan delta. Kjell Arne kan ikke. Hva med de andre?

Neste styremøte: 8.11.2018

Desember møte: 18.12.2018 klokken 18.00 på Roa Kro – Kai bestillerKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.