Referat styremøte LIR 11.6.2019

Postet av Mona Irene Haugen den 26. Jun 2019

Tilstede: Terje Gundersen, Mona Haugen, Arild Sande, Marit Lindland Ree og Else Hagen Lyngstad.

Meldt forfall: Nina Hansveen, Eddy Grua, Vigdis Rustad, Trond Holt og Kjell Arne Grøntjernet.

Lysløypa på Svea (fra sist møte)
 
Saken presenteres av Lunner Kommune for behandling i august/september.

Barn og trening (fra sist møte)
 
Vi vil lage et arrangement med fokus på variasjon i treningene, med fokus på hvor viktig det er at barn leker seg til ferdigheter. Vi inviterer alle i alle idrettslagene + foreldre. 

Gro Hammerseng eller Anja Edin kan ikke den 18. september. Vi ble enige om at vi lar tidspunktet når de er ledige styre datoen for prosjektet, og håper at Hans Christian kan da.

Pris for Holm ligger på 8000 + reise. Dette tenkte vi å kjøre i september/oktober i år, men ser nå at det ikke blir før i første halvår 2020 (februar).

Sparebankstiftelsen har gitt muntlig tilsagn til støtte for dekning av kostnadene. Gran Idrettsråd ønsker å være medarrangør.

Vi kan invitere Idrettshøskolen til å komme med info om skadefri, hvis ikke Hans Christian dekker det også.

Titt også på nettsidene: www.klokavskade.no og www.skadefri.no 
 
 Smart idrettsmat (fra sist møte)
Tea
Et annet tema som vi også ser på i neste møte er smart idrettsmat. Sjekk: www.tine.no/smartidrettsmat Det er Tine som står bak dette, de låner ut kjøleskap gratis og har produkter som er sunne og gode samt en rekke oppskrifter på retter som egner seg bedre til idrettsungdommer enn vanlig «junkfood». De fremmøtte fikk smaksprøver og brosjyrer. Vi tar dette opp på første møte etter ferien.

Ordning for medlemmer fra vanskeligstilte familier.
 
Det er ønskelig at Idrettsrådet i samarbeid med Idrettsrådet i Gran finner gode ordninger for dette. Idrettsrådet tar kontakt med Ung Hadeland og sikrer at de gode ideene fra Tromsø kommer med i ordningen. Det er viktig at vi ikke glemmer de andre gruppene som også faller utenfor, det er ikke bare innvandrere, og det er ikke alltid økonomi som ligger til grunn. Mona avtaler et møte med Ingunn og Ung Hadeland. 

Mona har besøkt Idrettsrådet i Tromsø. 
 De har startet en aktivitetsguide, en fysisk person. Tiltak er for å få flere utenlandske barn inn i idretten. De hadde tolker som behersket språkene til de største innvandrergruppene. De lærte opp mødrene i hva som skal til for å ha barn i et idrettslag. De tok med mor og barn og tok dem med i sportsbutikken slik at de kjente og forstod hvordan utstyret brukes. De lærte vaffelsteking, vaffelspising etc. Fulgte opp familiene jevnlig og dette har resultert i at til og med flere mødre har begynt å trene. 

 Fordeling av Kommunale midler.
 Vi hadde 95 000 til fordeling. 70,32 per deltaker uansett alder og vi fordelte etter idrettsforbundets anbefaling. Utøvere mellom 6-12 år får 45,04504505 per hode og utøvere mellom 13-19 får 97,73662551 per hode. Vi la inn tallene i regnearket og Else har mottatt disse. Regnearket som viser fordelingen følger vedlagt.

Neste møte blir den siste tirsdagen i august (27.8.2019) klokken 19.00 på Lupro.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.