Lunner Idrettsråd møte nr. 1/2013

Postet av Fredrik Georg Grøndahl den 27. Okt 2014

Referat møte idrettsrådet 18.april 2013

Tilstede:
Bjørn Johannesen
Vegard Tørstad
Hans Gustav Bjørnli
Yvonne Nabben
Arild Sande
Rolf Henry Kjeilen
Marit Horgen
Else Hagen Lyngstad (I første delen av møtet)

Kommunedelplan for kultur – Innspill fra klubbene
Else Hagen Lyngstad orienterte om innspillene til kommunedelplan for kultur 2014-2017. Det er kommet inn få innmeldte planer ifm ordinære idrettsanlegg.

Handling:
Være proaktive og orientere klubbene om at evt nye planer må/bør innmeldes til kommunen.

Driftsmidler
Idrettsrådet har i oppgave å sette opp en fordeling av kommunale driftsmidler så snart som mulig. Det er kr 80.000,- til fordeling, og dette fordeles etter en fast nøkkel I henhold til registrerte medlemmer i de ulike årskategorier.

Handling:
Bjørn og Marit ser på dette til neste møte.

Konstituering av styret

Alle representantene var tilstede, også vararepresentantene. Alle vil bli kalt inn til møtene i styreperioden, vararepresentane oppfordres også til å møte, men ikke pliktig fremmøte.

Leder og nestleder valgt på årsmøte
Andre roller til fordeling:

Kasserer: Yvonne Nabben ble valgt
Sekretærfunksjon: Går på rundgang blant alle i styret


Arbeidsoppgaver frem til neste møte

Alle setter seg litt inn i idrettsrådets arbeidsoppgaver og den idrettspolitiske rolle. Veileder utabeidet av kretsen send ut.

Neste møte:
13.mai kl 1830sted: Skytterhuset på Kjevlingen
Referant: Marit Horgen

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.