Lunner Idrettsråd møte nr. 2/2013

Postet av Fredrik Georg Grøndahl den 3. Jun 2014

 • 1.Referat fra møtet 18.april
  • 2.Fordeling av kommunale driftsmidler 2013.
   • Turnere idrettsrådsmøtene hos forskjellige lag for meningsutveksling og markedsføring. Representant(er) fra lagets styre henstilles til å delta.
   • Lage brosjyre som sendes pr. brev til alle lagene som på en positiv og konstruktiv måte synliggjør hva idrettsrådet kan brukes til. Ansvar: Marit lager utkast etter innspill fra oss andre innen neste møte.
   • Planlegge møte hvor vi inviterer representanter fra lagene tilsvarende som årsmøtet. En oppfølger til brosjyren/brevet.
   • «Klubben online» er viktig arena for idrettsrådet som informasjonsmedium.
   • Hvilket utvalg i kommunen tilligger idrettsrådet? Møte med dette utvalget er nødvendig for gjensidig forpliktelse mellom idrettsrådet og kommunen. Sjekkes ut. Ansvar: Hans innen neste møte.
   • Engasjere funksjonærer i idrettskretsen med å gjennomføre et eller flere felles kurs for alle lagene i Gran, Lunner og Jevnaker. Fokusområde er viktigheten av korrekt medlemsregister med tanke på alder, kjønn og aktivitet. Kontakt opprettes. Ansvar: Marit.
   • 4.Eventuelt
   Trenger vi styre-web?
   Link mottatt fra Rolf Henri. Kostnad er Kr 800 pr år. Idrettsrådets dokumentflyt er begrenset og andre kanaler bør benyttes til informasjon/kommunikasjon. Ikke behov nå. For å slippe å sende mail med de dokumentene vi formidler i rådet, bør «nettsky» eller fellesmail/fellesområde på G.mail.com kunne være tilstrekkelig.

   Bjørn. Kort orientering om status i skytebanesaken, at hoveddelen av medlemmene er under Det frivillige skyttervesen (DFS), at barn og unge også er rekrutter innenfor norsk skytterforbund som ligget til NIF og at det også finnes et baneanlegg som tilhører skytterlaget i kjelleren på Frøystad – viktig arena vinterstid for fin-kaliber- og luftvåpen.


   Referent: Bjørn Johannessen

   Neste møte:
   Onsdag 12.juni kl 1830Sted: Harestua I L
10.06.2013 17:00

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.