Lunner Idrettsråd møte nr. 3/2013

Postet av Fredrik Georg Grøndahl den 3. Jun 2014

 • 1.Orientering fra Harestua Idrettslag
  • 3.Diverse informasjon fra Idrettsforbundet/Idrettskrets
   • Det lages et forslag til årshjul, hva skjer når i Lunner idrettsråd. Årshjulet sendes ut på mail til alle i styret for vurdering og tilbakemeldinger.
   • Ansvar: Vegard
   • Kommunikasjon på mail bør svares ut til alle som er adressater i mailene, slik at alle er informert.
   • All informasjon som skal legges ut på Lunner idrettsråd sine sider skal komme fra Marit.
   • Diskusjoner på hvordan vi bør legge opp vårt arbeid i idrettsrådet. Bør idrettsrådet sette av mer penger, til fordeling direkte fra idrettsrådet? Hva ønsker vi? Diskusjonen og tanker rundt dette tar vi med oss videre.
   • Alle må lese seg opp om de forskjellige idrettslagene til neste møte. Dette er viktig for å ha grunnlag til å ta diskusjoner rundt fordeling av LAM-midlene
   Neste møte: Svea hytte, 2. september, kl. 18.30.
21.06.2013 10:00

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.