Lunner Idrettsråd møte nr. 4/2013

Postet av Fredrik Georg Grøndahl den 3. Jun 2014

 • Orientering fra Svea Skilag
  • 1.Referat fra møte 12 Juni
   • Det var få representanter fra oppland, ingen fra idretskretsen
   • 4.Tilbakemelding fra Klubber/lag hva gjør vi videre
   • Det var en del sprikende svar påspørsmålene, De fleste kjente til idrettsrådet, men kjente lite til hva det jobber med og hvilke oppgaver det har.
   • Tiltak som idrettsrådet skal følge opp:
   • Møte med idrettslagene i November
   • Gjøre ferdig årshjulet og presentere det.
   • 5.Årshjul mm
   • Spillemidler og kommunale midler er frist 1 Oktober.
   • Lunner Kommune har opprettet et kulturfond, idrettslag kan søke Oppvekst og kulturkomiteenom midler til støtte for store vedlikeholds kostnader eller andre uforutsette ting .
   • 7.Eventuelt.
   • Hans informerteom at leder av Oppvekst komiteen i Lunner er Elin Skovli, de skulle ha møte Mandag og melde til bake om tidspunkt for møte med oss.
   • Fordeling av midler til løyper. Det er ikke søknader på dette men fordelingen blir etter tidligere avtaler. Viktig og følge opp at avtalene fortsatt er aktuelle.
   • Yvonne viste til møte på idrettsrådskonferansen og viste til antidoping sitt innlegg om dop. Dette er noe vi kan/bør informere klubbene om på møte med lagene
   Neste møte hos Lunner Motorsport 30 Oktober kl. 18.30
09.11.2013 15:00

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.