Styremøte LIR 27.8.2019

Postet av Mona Irene Haugen den 14. Aug 2020

Tilstede: Terje Gundersen, Mona Haugen, Arild Sande, Marit Lindland Ree,

Oppmøte på styremøtene: Det er for få deltagere på styremøtene. Vi forsøker å sende ut innkalling til møtene seneste 1 uker før sammen med saksliste.

Meldt forfall: Vigdis Rustad (bedt om fritak), Else Hagen Lyngstad (fritatt), Nina Hansveen, Eddy Grua, Trond Holt og Kjell Arne Grøntjernet.

Bedt om fritak: Vigdis Rustad har bedt om fritak for vervet i idrettsrådet. Som en konsekvens av dette, er det viktig at vararepresentantene møter på styremøtene fremover. 

Fordeling av LAM-Midler

Lunner Idrettsråd har besluttet å bruke medlemstall som grunnlag for fordeling. Vi velger å fordele midlene med 1/3 til aldersgruppen 6-12 år og 2/3 til aldersgruppen 13-19 år.

Mona beregner fordelingen mellom lagene.

Barn og trening 

Talentets indre kamp!

Sunn barne - og ungdomsidrett. Få ned hysteriet hos foreldene som resulterer i overtrente barn og for lite allsidig trening

Vi inviterer alle i alle idrettslagene + foreldre. 

Anja Hammerseng Edin kommer den 12. februar 2020, ca. 18.00 til 19.00. Hans Christian Holm (Barneoverlege ved sykehuset Innlandet) kommer også. 

Budsjett: Anja koster 35 000,- + reise og overnatting.
Hans Kristian koster ca. 8 000,- + reise
 Hadeland Kultursal: 2500,-

Titt også på nettsidene: www.klokavskade.no og www.skadefri.no 
 Marit ber om beskrivelse av foredragsholderne, se på www.athenas.no 

Tidsplan forberedelser til arrangementet

FØR JUL: FB arrangement med påmelding, deles på alle lagenes undergrupper.

UKEN FØR: Oppslag i Hadeland.
 Få med Gran og Lunner kommune som medarrangører.

Skrive søknad til Sparebankstiftelsene i Gran og Lunner. Terje sender søknadene

Alle med fondet.

Inger Reidun orienterte om status og planer fremover. Hva kan vi gjøre for å informere lagene om ordningen og sikre at alle får muligheten til å være med på aktivitet, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon?

Fondet er solid og skal dekke: Kontingenter, utstyr

Tekselen for støtte er lav.

Lag/oppmenn og andre kan søke om kommunal støtte til barn og unge som trenger det. Ta kontakt med Ung Hadeland. 

Det er ingen behovsprøving knyttet til midlene. 

Det er ikke meningen at barna skal ha mange aktiviteter.

Fondet kan også være med å finansiere cup’er, ferier, samlinger etc. 

Se info på Ung Hadelands hjemmesider. 

SE: www.unghadeland.no/allemed

Smart idrettsmat
 
Vi i idrettsrådet oppfordrer klubbene til å sende inn informasjon om hvilke produkter de selger som passer inn under begrepet smart idrettsmat - og hvilke de selger som definitivt ikke passer inn.

Mona starter en diskusjon på Facebook.

Neste møte blir den siste tirsdagen i september (24.9.2019) klokken 18.30 på Lupro.

Tema for neste møte med lagene 

Kosthold og trening

Ca. 2. halvår 2020           


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.