Styremøte LIR 4.11.2019

Postet av Mona Irene Haugen den 14. Aug 2020

Referat fra styremøte i Lunner idrettsråd 4. november 2019

Tilstede: Arild, Trond, Eddy, Terje, Vigdis, Mona

Deltager fra kulturkontoret: Else

Ikke tilstede: Nina, Kjell Arne

Møte med ordføreren: Invitasjon er sendt til Harald.

Saker vi bør diskutere med ordføreren:

 • Banen på Stryken: Håndteres av kommunen nå
 • Svea: Har fått garanti om opprydding løypene ikke lenger skal brukes
 • Kork: Ønsker å få satt opp en container ved sykkelløypa bak Harestua skole
 • Scateparken bak Harestua skole: Så dårlig vedlikeholdt at den er farlig å bruke. Fikk spillemidler i 2004. Forpliktet vedlikehold til 2024.
 • Noilhuset: Brukes ikke. Fikk spillemidler i 1998. Må vedlikeholdes i 30 år
 • Ballbingen på Grua: Trenger vedlikehold. Fikk spillemidler i 2005. 20 års krav om vedlikehold
 • Lunnerhallen: Gulvene er slitt. Kan også søke spillemidler til rehabilitering av dusjer og garderober
 • Svømmehaller: Hva skjer?
 • Rehabilitering av kunstgressbaner: Status granulatsikring og hva er planen når banene må fornyes? Hvordan kvitte seg med avfallet?

Kretsting: Terje deltok fra LIR. La ned Oppland idrettskrets og dannet Innlandet idrettskrets. Lærerikt program. De var blant annet et eget møtespor for idrettsråd.

Viken: Ingen i LIR har hør noe fra Viken idrettskrets, som er dannet uten at vi har fått invitasjon eller noe annen formell informasjon. Prosjektleder heter: Marit Skretteberg og leder av interimsstyret heter Roar Bogerud.

Else har fått kommunal informasjon fra Viken. Vi er på kartet.

Klubbmøter: LIR ønsker mer kommunikasjon med klubbene. Vi ønsker å arrangere styremøtene ute hos klubbene i 2020.

Smart idrettsmat: Rose de som har bra mat i kiosken og på arrangementer. Ta bilder og legg det ut på FB, hvis su ser noe som er bra.   Oppfordre klubbene til å dele sine sunne oppskrifter på vaffelrøre.

Alle med: Markedsmateriell er laget og på vei ut til klubbene

Seminaret om barne og ungdomsidrett: Vi er i henhold til tidsplanen. Det er 400 plasser i salen. Førstemann til mølla.

Tippemidler: Prioritering stønad til ordinære anlegg:

 1. Lunner Fotballklubb – idrettshus Frøystad: Garderober og lager
 2. Harestua IL – Harestua idrettspark: Klubblokaler, garderober og lager
 3. Lunner Fotballklubb – Frøystad 9’er kunstgress med undervarme
 4. Lunner kommune – Harestua Arena: Basishall turn
 5. Lunner kommune – Granlybanen: Oppgradering fra naturgress til kunstgress

Prioritering nærmiljanlegg

 1. Hadeland O-lag – Furuma o-kart
 2. Grindvoll IL – rehabilitering/oppgradering av balløkke med vanningsanlegg

Skiløyper: 138.000 til fordeling. Elses fordeling av pengene på de forskjellige løypekjørerne godkjennes.

Grindvolls søknad om kulturmidler: Har søkt støtte til oppgradering av Løken skole etter el-tilsyn. Det gis ikke spillemidler til vedlikehold. LIR ønsker at kulturmidler skal prioriteres til aktivitet.

Kasserer i LIR: Eddy

Nestleder: Besluttes i neste møte

Neste møte: 25.11.2019 klokken 18.30 på LUPRO

 

 

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.