Referat styremøte Lunner idrettsråd 18.6.2020 på Teams

Postet av Mona Irene Haugen den 1. Jun 2021

Tilstede: Terje, Eddy, Else og Mona

 Fordeling av støtte fra Sparebankstiftelsen

  • Beløp til fordeling på klubbene: 188.716,-
  • Vedtak fra forrige styremøte: Vi benytter samme fordeling som for kommunale midler
  • Klubbene har sent inn søknader om støtte. Søknadene er vurdert. Søknader til prosjekter skal ikke vurderes i denne omgang. Pengene skal heller ikke dekke rene inntektstap. Pengene skal dekke kundenes ekstraordinære kostnader i forbindelse med Korona.
  • Basert på punktene over, besluttet styre og benytte samme prosentvise fordeling som for kommunale midler
  • Lunner Skytterlags medlemmer som er tilknyttet Det Frivillige Skyttervesen er lagt til. Disse er ikke medlem av Norges Idrettsforbund. 15 barn og unge er lagt til og fordelt etter sannsynlig fordeling på alder og kjønn. Vi antar at de fleste er i den eldste gruppen.
  • Mona sender referatet og Excel ark med fordeling til Else fredag 19.6.2020

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.