Referat styremøte Lunner Idrettsråd 21.9.2020 på LUPRO

Postet av Mona Irene Haugen den 1. Jun 2021

Til stede fra styret: Terje, Inger Lise og Mona

Fravær fra styret: Trond, Eddy, Vigdis, Kjell Arne, Kjell Andreas

Til stede fra kontrollkomiteen: Marit, Per og Jenny

 

Styret og kontrollkomiteen ønsket Inger Lise velkommen som nytt styremedlem fra Lunner Motorsport.

Konstituering av kontrollkomiteen:

Leder: Marit Horgen

Medlem: Per Almqvist

Vara: Jenny Lampe Lilleseth

Samarbeid mellom styret og kontrollkomiteen:

 • Marit er styrets kontaktperson i kontrollkomiteen
 • Terje er kontrollkomiteens kontaktperson i styret
 • Kontrollkomiteen mottar styrets referater på e-post
 • Det finnes ingen fastsatte regler for hvor lenge en kontrollkomite skal sitte

Valg av representanter til ting: Tas av styret når tinget nærmer seg.

Styremøter fremover: Ca. ett møte per måned unntatt i feriemånedene.

Trafikksikkerhet

 • Lunner Motorsport har store utfordringer med kyr og kumøkk på banen sin. Hva kan gjøres med gjerde eller andre tiltak?
 • Andre klubber som benytter skogen til trening, har også utfordringer med kyrene. Kyrene oppleves som skumle og hindre trening og konkurranser i marka.
 • Lunner Fotball har problemer med trailere på parkeringen ved fotballbanen. Traileren skaper stadig skumle situasjoner for barn som skal til og fra banen. Sammen med alle bilene på parkeringen blir det veldig uoversiktlig. Mona sender e-post til Mai Birgit Kjeverud i Lunner Kommune og spør om det er mulig å flytte trailer parkeringen bort fra Frøystad.

Ønsker for endringer i trafikk for hele kommunen. Frist for levering til post@lunner.kommune.no er 27.9.2020:

 • Sykkelvei mellom rundkjøringen på Stryken og Varpet
 • Sikring av R4 fra Stryken til Varpet mot kyr, i veien og på Motocross banen
 • Tursti rundt hele Harestuvannet
 • Tursti fra Shell til Monserudvika. Veien brukes av skolebarn fra Kroa til Kiwi  
 • Gang og sykkelvei fra rundkjøringa på Roa til Gran.  
 • Oppmerking på parkeringsplassen på Frøystad
 • Fortau langs Roalinna opp til Roa stasjon

Arealplan:

 • Terje sender ut arealplanforslaget fra kommunen
 • Vi diskuterer forslaget i neste møte.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.