Møtereferat styremøte Lunner Idrettsråd 9. november 2020

Postet av Mona Irene Haugen den 1. Jun 2021

Til stede: Terje, Else, Eddy, Trond, Mona

Fravær: Kjell Andreas, Inger Lise

Spillemidler: 

LIR prioriterer mellom søknadene.

Ny søknad:

 • Skiforeningen ønsker midler til garasje på Brovoll for løypemaskin.
 • O-kart: Klypen – Vestbygda: Uklart om dette går innenfor nærmiljøanlegg eller ordinære spillemidler. Else sjekker ut. Vi prioriterer søknaden som spillemidler, men Else tar den ut av listen hvis det skal være på nærmiljølisten isteden.
 • Begge søknadene innrulleres i kommunalplan for idrett og fysisk aktivitet.

Prioritering spillemidler:

 1. Harestua IL klubbhuset
 2. 9’er banen på Frøystad
 3. Skiforeningens garasje på Brovoll
 4. O-kart for Klypen og Vestbygda (tas ut av listen, hvis den skal inn på nærmiljøanleggs listen)
 5. Lunner kommune Basishall turn
 6. Lunner kommune – Granlybanen

Utleie klubbhus: Klubbene kan leie ut klubbhusene sine, uten konsekvens for tilbakebetaling av spillemidler. Viktig at formålet med klubbhuset ikke endres. Klubbene trenger inntekter for å  drifte sine klubbhus.

Skiløypepreparering:

 • Det ser ikke ut som antall km per løpekjørergruppe stemmer
 • Terje ber dem oppdatere km og sende dette til Else snarest

Møte med ordføreren:

 • Møtet flyttes til onsdag
 • Tema:
  1. Oppfølging fra forrige møte
  2. Viken idr. krets sin offordring når det gjelder barns tilbud om minimum 1 times fysisk aktivitet per dag.  
  3. Vedlikehold av anlegg som har fått spillemidler i forhold til kravet om vedlikehold for å unngå tilbakebetaling av spillemidler.

 

 

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.