Referat styremøte 16. februar 2021

Postet av Mona Irene Haugen den 21. Jun 2022

Møtereferat styremøte LIR 16. februar 2021

Til stede: Terje, Inger Lise, Trond, Eddy, Kjell, Else og Mona

Fravær: Vigdis, Kjell Arne

Referat fra 9. november: Godkjent

Møte med ordføreren: Er gjennomført

Brukerstyremøte Harestua Arena 3. desember:

 • Tord sluttet 31.12.2020
 • Guri Kjærem har overtatt Tords rolle og Arne Trøhaugen har det tekniske ansvaret
 • Lokaler kan nå leies i BookUP, gjelder ikke for fast bruk, som er tildelt
 • Smittevernet ser ut til å fungere bra i hallen
 • Det pågår nå en prosess for å rette feil i hallen

 

 

Spillemidler til utstyr: Søknadsfrist 4. mars via særforbund

 

Kulturmidler: Klubbene må søke innen 4. mars. LIR vurderer søknadene i mai

 

Hvordan påvirker Korona klubbene:

 • Mange endringer i regler oppfattes som vanskelig
 • Vanskelig å ha aktiviteter for seniorer
 • Vanskelig å holde trenere og ledere i aktivitet
 • Vanskelig å få folk til å ta verv
 • Bortfall av sosiale samlinger og motivasjon
 • Klubbene prøver å få til aktiviteter innen samme klubb istedenfor på tvers av klubber

 

Hvordan få folk ut etter Korona: Kretsen kommer med info. Hvordan kan LIR bistå klubbene ved gjenåpning?

Gamin og Ung Hadeland: Hva gjør klubbene med e-sport? Kan vi få til ett samarbeid?

 

Aktuelle temaer for samlinger med klubbene:

 • Rasisme
 • Varslinger
 • Hvordan få folk tilbake i aktivitet?

Årsmøte:

 • Sjekke om vi kan ha møte for fristen for klubbenes møter er utgått
 • Årsmøte 1. juni klokken 19.00 – sted avklares
 • Styret ser på handlingsplan i neste møte
 • Terje varsler valgkomiteen om årsmøtet
 • Vigdis tar ikke gjenvalg
 • Årsmøtet avsluttes med dialogmøte med klubbene, som vanlig
 • Terje sender Eddy alle regnskapsbilagene, slik at Eddy kan begynne med regnskapet for 2020
 • Mona og Terje begynner å se på årsrapporten   

 

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.