Årsmøte Lunner Idrettsråd 18. mars 2015

Postet av Lunner Idrettsråd den 12. Mar 2015

TIl alle lag og foreninger tilknyttet Lunner Idrettsråd



Årsmøtet med påfølgende dialogmøte avholdes som annonsert i Hadeland, onsdag den 18.mars 2015 kl 1830 i kommunestyresalen på Lunner rådhus.



Vi ønsker svært gjerne at alle lag og foreninger sender representanter på årsmøtet.



Rett i forlengelsen av årsmøte arrangerer vi et dialogmøte med alle klubbene. Representant fra Oppland Idrettskrets og Else Lyngstad fra kommunen vil være tilstede.



Ordfører Harald Tyrdal stiller også på årsmøtet, og vil i etterkant av det formelle årsmøte innlede dialogmøtet med et innlegg om viktig idrettspolitiske saker i Lunner kommune. Etter dette åpner vi for dialog.

Vi inviterer også det enkelte lag til å gi en helt kort muntlig presentasjon om hva som rører seg i klubbene. Hvilke prosjekter, annlegg og aktiviteter i 2015 er de viktigste for dere. Så håper vi dette sammen med Ordførerens innlegg, gir grunnlag for dialog om hva som blir viktige områder å jobbe med videre i 2015.



Om noen av dere i lagene har innspill til formelle saker på Årsmøtet, holder vi åpent for å ta i mot dette frem til kl 21.00 den 10.mars 2015. Evt saker sendes til marit.horgen@gmail.com innen fristen. Sakspapirer til årsmøtet legges ut på vår hjemmeside en uke før årsmøtet, dvs i løpet av den 11mars. Link til våre hjemmesider er http://idrett.speaker.no/organisation.asp?OrgElementId=51



Kl 1830: Formelt årsmøte i Lunner Idrettsråd

ca 1900: Ordfører Harald Tyrdal har ordet med påfølgende dialog og innspill

ca 1930: Kort Status/hva rører seg i idrettslagene?

ca 2000: Dialog

ca 2030 Avslutning



Kaffe med noe til underveis i møtet.



VEL MØTT!



Med venlig hilsen Styret i Lunner Idrettsråd