Referat #Alle med

Postet av Mona Irene Haugen den 25. Nov 2018

Referat #Alle med 8.11.2018 klubbhuset på Frøystad

*******************************************

Antall deltagere: ca 34 fra klubber i Gran og Lunner, Idrettsrådene i Gran og Lunner og Ung Hadeland, politikerne og kommunene

Tom Svellet idrettsfaglig rådgiver fra Idrettskretsen

******************************************

Informasjon før diskusjonene:

Møte onsdag 14.11.2018 klokken 18.00 i Gran Idrettspark:

 • Hvordan skal norsk idrett moderniseres?
 • Hva mener du er viktig for idretten fremover?

Idrettstinget 2015 besluttet at å hindre økonomisk forfall fra idretten er en prioritert oppgave. Dette var utgangspunktet for #alle med stafetten. Det viktigste er å skape oppmerksomhet rund problemstillingen og alle de mulige løsningene som faktisk finnes og hva andre har gjort med godt resultat.

*********************************************************************************

Hvilke konkrete handlinger gjør vi for å inkludere flest mulig barn uavhengig av familiens økonomi:

 • Mange klubber har ordninger – selv om de ikke er offisielle … det ordner seg som regel hvis klubben vet noen har problemer.
 • Fotball for alle – gratis for alle – en gang i uka (I de vanlige fotball lagene er det vanskelig å være med i korte perioder litt)
 • Idrettskolen – billig – prøve mange aktiviteter – for få plasser
 • Ønsker seg noe man ikke må melde seg på eller forplikte seg til faste aktiviteter
 • Friluft for alle – mange muligheter
 • Lunner: Tar med barna på flyktningmottakene på fotball
 • Transport kan være en barriere
 • Åpen park som kan brukes helt uorganisert è mye aktivitet. Viktig kilde til rekrutering.

Aktiviteter og forslag hvordan det kan løses fremover:

Problemer: 

 • Vanskelig å få med foreldrene på aktiviteter
 • Holdninger; holdninger til folk som er annerledes, som homofile og lesbiske. Det sosiale er ofte vanskeligere. Viktig med forbilder.
 • Vanskelig å få folk over dørstokken – få dem til å prøve
 • De andre er så gode og har et tett miljø – vanskelig å komme inn som ny – eller bare være med i perioder.
 • De som har problemer sier ikke at de ikke har råd eller ikke kan kjøre eller at foreldre ikke kan støtte.
 • Barn med støtte i skolen får ikke hjelp når de kommer i idretten. De frivillige i klubbene vet ikke hvordan de skal gjøre dette og har heller ikke informasjon om barnas behov (taushetsbelagt informasjon).
 • De som ikke har råd, greier ikke å bli med på aktivitet hele året – for mange kontingenter
 • Aktive i verv i idretten: overvekt av menn, høyere utdannelse, høyere lønn enn tillitsvalgte i andre frivillige organisasjoner – rekrutterer fra en mindre krets enn andre aktiviteter.
 • Kontingenten er bare en del av prisen – reiser, utstyr og annet.
 • De samme barna kommer på alle aktivitetene. Noen ikke på noe
 • Kanskje er det ikke så dyrt som mange tror og noen tror det er gratis
 • Kostnader til treningsleir– dugnad for å dekke prisen è ikke så aktuelt med dugnad siden veldig mange har penger nok og et flertall av foreldrene ønsker ikke nok en dugnad. Da blir det vanskelig med 5000,- for de fattige
 • Klubbene har problemer med å fokusere på alt utenom daglig drift.
 • Nye funksjonærer, stadig skifte av tillitsvalgte – frivillige trenger lett tilgjengelig info fra kommune / Ung Hadeland etc. på hvordan klubb / utøver kan få hjelp når man har aktive som trenger hjelp økonomisk.


Forslag til løsninger:

 • Deler opp kontingenten og ordner opp hvis økonomi er vanskelig
 • Noen klubber har kjøpt inn utstyr som kan benyttes av de som ikke har
 • Ung Hadeland: NAV, Flyktningetjenesten og Barnevernet gir beskjed om noen trenger noen form for hjelp med kontingenter, utstyr eller annet. Følger opp om unger som har vedtak om fritidsaktivitet og kjøring
 • Trener/frivillig som støtter i laget. Ressursgruppe. Noen som har lyst til å være bindeledd
 • Aktiv fritid: Alle kommuner og fylker. Nettverk mellom kommunen og frivilligheten. Hjelper ungdommene i gang med aktiviteter
 • Snakke med skolen om samarbeid
 • Noen få har fått henvendelser fra NAV om å ta seg av barn – kan lagene kontakte NAV å tilby sine tjenester?
 • SFO Trintom – Svømming med henting og levering – instruktører fra Gran IL – praktisk fra Ung Hadeland – ingen stigma: Kan ha flere sånne aktiviteter – ta kontakt med Ung Hadeland
 • Byttedag
 • Byttehylle – sett fra de gamle skoa og finn noen nye
 • Har vi nok mennesker til å gjøre noe for alle? Kan vi bruke de med grått hår? Er de som er pensjonister interessert i å bidra eller opplever de at de er «ferdige» med slik aktivitet?
 • Pensjonistgjengen som rydder løyper, baker vafler (mange som ikke vil – har ikke barn – endelig fri)
 • Noen klubber har fond man kan søke støtte fra – hvordan skal man da vurdere hvem som får støtte? Må være oppmerksom på at man ikke kan innhente personopplysninger.
 • Alle de minste gratis de første årene - lettere å få inn de yngste – de som blir kjørt er de som kommer
 • Mye handler om kommunikasjon – har alle fått melding? Har alle forstått meldingene?
 • Utlånsportalen – ung Hadeland – alle kan komme og låne gratis – er det noe nytt utstyr som trengs? – gi beskjed og de kan ordne det.
 • Alle lagene er i utgangspunktet informerer om Utlånsportalen
 • Kontingenter og informasjon – involvere og informere – foreldremøter informere om hvordan – laglederne følger opp de som ikke betaler è lite utestående – informert om muligheter for å få dekket kontingenten. (NAV, Flyktningetjenesten, Ung Hadeland)
 • Samarbeid mellom skolen og idrettsklubbene
 • Informere om hva det koster og støtteordninger – det finnes mange muligheter
 • Hvilke ordninger har kommunene, NAV, Flyktningetjenesten (1 kontingent de 3 første årene) – er det mulig å få mer informasjon ut til klubbene?
 • Gjensidigestiftelsen og Sparebank1 stiftelsen gir penger til prosjektet men ikke til daglig drift

 

Hva gjør vi når noen ikke møter opp?

 • Tar kontakt for å finne ut hvorfor de slutter

Ung Hadeland

 • Kommunene setter fritid på agendaen
 • FNs konvensjon om barnets rettigheter, Fritidserklæringen, er grunnpilaren i Ung Hadelands arbeid: Alle har rett til å delta på minst en fritidsaktivitet
 • Ung Hadeland fokuserer på å bygge selvtillit og tilhørighet. Å være med på aktiviteter fra Ung Hadeland er helt naturlig enten man har behov for ekstra støtte eller er med som en helt vanlig ungdom.
 • Avhenger av samarbeid med klubbene – Cross prosjektet som ble gjennomført sammen med Lunner Motorsport er et godt eksempel på hva idretten og Ung Hadeland kan få til sammen for barn og unge med utfordringer.
 • Ung Hadeland gir 100.000 kroner til ”Alle med fondet” 
  • Alle skal ha samme muligheter
  • Administreres av Ung Hadeland
  • Samarbeider med kommunene, NAV og Barnevernet
  • Kom med prosjekter – Ung Hadeland kan være med å kickstarte prosjektene
  • Lag og foreninger søker om støtte i form av penger, råd og praktisk gjennomføring
  • Lav terskel er et mål for alle aktivitetene som startes
 • Hvordan skal vi kunne gi penger inn i fondet?
  • Ref. Vestre Toten
  • Kom gjerne med forslag til hvordan vi kan øke innholdet i fondet


Hva blir mitt første steg når jeg kommer tilbake til klubben?

 • Oppfordrer alle til å ta med opplegget inn i klubben – kjøre små samlinger lokalt
 • Se brosjyrene, kortene og hjemmesiden: www.allemed.no
 • Trenger dere støtte, ta kontakt med Idrettskretsen eller Idrettsrådene.
 • Ønsker dere samtalekort, ta kontakt med Terje i Lunner Idrettsråd.
1 Kommentar

Kommentarer

 • Mona Irene Haugen

  Referatet er sendt til deltagerne fra Lunner + alle idrettslagene i kommunen

  25 november 2018

Logg inn for å skrive en kommentar.