Referat møte idrettsrådet 5.februar 2014

Postet av Lunner Idrettsråd den 24. Sep 2014

Sted: Lunnerhallen
Tid: 18:30 – 20:30
Tilstede:
Marit Horgen, Vegard Tørstad, Hans Gustav Bjørnli, Arild Sande og Yvonne S. Nabben(referent)
Fravær:
Rolf Henry Kjeilen, Jørn Hansen og Bjørn Johannessen

Dagsorden:
 • 1.Orientering fra Lunner håndballklubb
 • v/Hugo Hallum
 • 2.Referat fra møtet 4.desember 2013
 • Godkjent uten anmerkninger

 • 3.Dialogmøte med kommunen
 • Den 19. februar kl. 18, er Lunner idrettsråd invitert til dialogmøte med kommunen. Dette er første offisielle møtet med kommunen. Vi stiller med Marit, Vegard, Hans og Arild.
 • Saker som bør tas opp:
 • -Bruk av haller/arenaer som er bygd på tippemidler, skal prioriteres idrett. Viser til sak om Skøienhallen, hvor idrettsrådet ikke har fått noen tilbakemelding fra kommunen
 • -Skytebanen i Lunner; hvilken planer og framdrift foreligger
 • Ansvar: Marit
 • 4.Årsmøte/dialogmøte
 • Det er tidligere bestemt at vi slår sammen årsmøtet og dialogmøtet (dialogmøte med idrettslagene). Begge møtene har samme målgruppe og vi kan «spare» møtekvelder ved å samordne disse.
 • Vi starter med det formelle årsmøtet og ser for oss å gjøre dette så kortfattet som mulig.
 • Deretter går vi over til dialogmøtet.
 • Vi søker en ekstern foredragsholder hos Oppland Idrettskrets, emne må vi komme tilbake til.
Ansvar: Marit
Forslag til agenda for denne kvelden er gjennomgått av idrettsrådet og ser greit ut. Forslaget ligger vedlagt.
En kortfattet annonse settes inn i Hadeland. Dette skal være ute 4 uker før årsmøte, det vil si rundt den 3. mars. Vi sjekker om det er mulig å få en sponsor for kostnaden for annonsen.
Ansvar: Yvonne
Forhøre oss om det er mulig å låne lokaler ved Lunner rådhus. Det bestilles kringle på rådhuset.
Ansvar: Hans
Utkast til handlingsplan for 2014 utarbeides til neste møte.
Ansvar: Yvonne
Oversikt over regnskapet for siste periode. Gjøres klart til neste møte.
Ansvar: Yvonne

 • 5.Valg til årsmøtet
 • Arild har tatt kontakt med valgkomiteen for å gi dem ansvar for forberedelse til årsmøtet.
 • Valgkomiteen består av: Monica Godli Thomsen, Jan Magne Ulven og Svein J. Oppheim.
 • Komiteen blir orientert om hvem som er til valg og hvilke kriterier som er ønskelig inn i styret.
 • Ansvar: Arild
6. Informasjonsflyt/web
Nettsiden må gås igjennom og oppdateres, slik at det kan henvises til denne i forbindelse med innkalling til årsmøtet.
Ansvar: Rolf Henry

Neste møte er på Harestua skole, personalrommet, 18/2, kl. 18.30.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.