Referat møte idrettsrådet 18.mars 2014

Postet av Lunner Idrettsråd den 24. Sep 2014

Sted: Harestua skole (Naturfagrommet)
Tid: 18:30 – 20:30
Tilstede:
Marit Horgen, Rolf Henry Kjeilen, Hans Gustav Bjørnli, Arild Sande og Yvonne S. Nabben, Bjørn Johannessen (referent)
Fravær:
Vegard Tørstad, Jørn Hansen

Dagsorden:
  • 1.Referat fra møte 5/2-14
  • Godkjent
  • 2.Forberedelse til årsmøtesaker og dialogmøte
Kunngjøring/Annonsering av møtet er gjort ved innrykk i Hadeland innen frist.
Mail med invitasjon til lag og foreninger er laget og blir sendt ut 19/3.
Der er det en hyperkobling til web-siden.
Web-siden til Lunner idrettsråd vil bli benyttet som informasjonsmedium om møtesaker og om resultatet av møtesakene i etterkant.

Arbeidsplanen
Arbeidsplanen beholdes i hovedtrekk som den er med noe konkretisering.
  • Følge opp større prosjekter i kommunen sammen med lag og foreninger.
  • Slå sammen pkt 6 og 7 om dialogmøtene med kommunen slik at det fremkommer hva vi skal ta opp og følge opp med kommunens administrasjon og politikere.
Ansvar: Yvonne
Årsrapport
Skrive en enkel årsmelding med bakgrunn i de møtene vi har hatt i rådet i tillegg til møtene med lag og foreninger, idrettsrådskonferansen, idrettskretsen og møter med kommunen. At vi har fordelt LAM og driftsmidler og at vi er registrert i Brønnøysundregisteret tas også med.
Ansvar: Marit

Regnskap
Gikk gjennom budsjett/regnskap. Det er få midler avsatt til drift av idrettsrådet. Bør tas med i årsmeldingen og tas opp med kommunen for å avsette konkrete beløp til drift av idrettsrådet. Dette må komme i tillegg til fordelingsmidlene til lag og foreninger, ikke som en del av.
Ansvar: Yvonne

Valg
Valgkomiteen tar seg av dette.

Før årsmøtet
Bestille to stk kringler fra Hadelandsmat AS som hentes og bringes til årsmøtet.
Ansvar: Arild

Adkomstkontroll til Rådhuset/salen til årsmøtet
Ansvar: Hans

Idrettsrådets medlemmer møter kl 17:30 for å kvalitetssikre alt rundt årsmøtet som starter 03.04. kl 18:30

  • 3.Skytebanesaken
Drøftet mail fra Else Hagen Lyngstad om brev fra Lygna skytebane. Ber oss ta stilling til Lunner skytterlag i.f.t. planer om Lygna som regional skytebane. Bjørn har i forkant innhentet informasjon fra styret i Lunner Skytterlag om mening i saken, jf. brev som oversendes sammen med kommentar til kulturkontoret for Gran og Lunner v/Else Hagen Lyngstad.

Lunner idrettsråd ser på dette som to separate saker. Den ene omhandler ivaretakelse av Lunner Skytterlag sine interesser, den andre om hva Lunner idrettsråd skal mene om et regionalt skytesenter. Saken om et regionalt skytesenter avstår vi fra å mene noe om i denne omgang, da henvendelsen er uformell og saken ikke foreligger til høring.

Lunner idrettsråd viser til kommunestyrevedtak 8/14 av 20.02.14:
“Lunner kommune setter i gang planprosess for å oppheve reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen og tilbakeføre dette arealet til LNF-formål. Kommunen skal være positiv til å bistå Lunner Skytterlag slik at skyttere i Lunner får anledning til å drive sin virksomhet.”

Lunner Idrettsråd støtter styret i Lunner skytterlag med henvisning til brev. Lunner Idrettsråd vil at det nedsatte utvalget som skal se på alternativer til ny skytebane for medlemmene i Lunner Skytterlag får arbeide i fred mot en anbefaling med bakgrunn i rapport fra Ad-hoc utvalg fra 2006.

  • 4.Eventuelt
Dialogmøtet med kommunen 19/2-14 tok opp prinsippet om fordeling av tider i Skøyenhallen. Dette skal følges opp av idrettsrådet mot kommunen.

Ansvar: Marit

Neste møte er årsmøte med dialogmøte, Lunner rådhus, kl 18:30.
Styrets medlemmer møter kl 17:30 for klargjøring.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.