Arbeidsplaner for Lunner idrettsråd 2014

Postet av Lunner Idrettsråd den 24. Sep 2014

Styret 2013 sitt forslag overfor årsmøtet om
Arbeidsplaner for Lunner idrettsråd 2014
Lunner idrettsråd skal være det sentrale organet for all idrett innen NIF i Lunner kommune.
Rådet skal koordinere alle saker av felles interesse både mellom lag og mellom idrett og kommune.
Følge opp de oppgaver og tanker som ligger bak §3 i vår lov :
 • -Styrke idrettens rolle og rammevilkår i vår kommune
 • -Foreta prioriteringer på vegne av våre idrettslag
 • -Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokalt handlingsprogram
 • -Være en møteplass og utviklingsarena mellom offentlig og frivillig virke.
Noen oppgaver skal nevnes spesielt :
 • 1)Idrettsrådet skal fordele LAM-midler fra Staten
 • 2)Idrettsrådet skal innstille til fordeling av de kommunale aktivitetsmidlene
 • 3)Idrettsrådet skal prioritere søknader om spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg
 • 4)Skiløypepreparering;
  Idrettsrådet 2014 bør gå gjennom grunnlaget som foreligger sammen med kulturkontorets seksjonsleder, for å se om det er endringer som tilsier justering av fordelingsnøkkelen
 • 5)Dialogmøter med kommune, både politisk og administrativt, styrkes med
 • datosatte avtaler for 2014. Påbegynt dialog videreføres.
 • Idrettsrådet følger opp og uttaler seg ved høringer vedrørende større prosjekter i kommunen.
 • 6)Lunners Kommunes budsjettpost for kulturmidler til idretten i Lunner har over mange år ligget svært lavt sammenlignet med andre kommuner. Det må arbeides videre med å påvirke politikere for økte budsjettrammer for neste periode
 • 7)Idrettsrådet i Lunner fortsetter sine besøk lokalt hos idrettslagene, samt får en presentasjon fra de ulike gruppene når det gjelder status og videre planer.
 • 8)Lunner idrettsråd legger til rette for et elektronisk system for all dokumentasjon og arkivering av aktuelt materiale

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.