Referat møte idrettsrådet 2.juni 2014

Postet av Lunner Idrettsråd den 24. Sep 2014

Sted: Klubbhuset NOIL
Tid: 19:00 – 21:00
Tilstede:
Marit Horgen, Vegard Tørstad, Per Almkvist, Hans Gustav Bjørnli, Rolf Henry Kjeilen, Arild Sande og Yvonne S. Nabben(referent)
Fravær:
Bjørn Johannessen

Dagsorden:
 • 1.Orientering fra NOIL
 • v/Per Almkvist, samt 2 av styret i NOIL sine representanter (Lise Bjærtnes Holt og ?)
 • 2.Referat fra møtet 8. mai 2014
 • - Videre framdrift i saken om arealforvaltning for Lunner motorklubb følges opp videre
 • - Referatet godkjennes uten videre kommentarer

 • 3.Kommunale driftsmidler
 • - Det tas utgangspunkt i kr. 80 000,- til fordeling. Dette i henhold til fjorårets sum
 • - Marit hadde hentet søknadene hos Elsa Lyngstad Hagen i Gran
 • - Idrettsrådet setter av kr. 5000,- til egen drift
 • - Vegard utarbeider et forslag til fordeling, med utgangpunkt i fjorårets fordelingsnøkkel
 • - Rolf samarbeider med Vegard for et evt. å utarbeide et alternativ forslag
 • - Ferdig forslag sendes Marit i løpet av 2 uker
 • Ansvar: Vegard
 • 4.Samarbeidsavtale Lunner kommune og Lunner idrettsråd
- Enighet i styret om at vi skal få på plass en formell avtale
- Det lages et forslag til avtale og sender alle på mail for høring
Ansvar: Marit

 • 5.Dialogmøte 18. juni 2014, kl. 18
 • Dette finner sted på Lunner rådhus. Det er kommunalsjefen og ordføreren som stiller fra Kommunen. Fra Lunner idrettsråd stiller Marit Horgen, Per Almkvist og Yvonne S. Nabben.
 • Forslag til pkt. i agenda:
 • - Samarbeidsavtalen
 • - innspill til budsjettarbeid for idrett i Lunner kommune
 • - Motorsportsaken
 • - Skytebanesaken
 • - Idrettshallen på Harestua
 • - Hvordan få et godt samarbeid
 • Ansvar: Marit
6. Informasjonsflyt/web
Lunner idrettsråd har valgt Lunneridrett.no. Vi håper navnet er ledig og at dette kan brukes framover.
Ansvar: Rolf Henry

7. Gode tiltak som gagner idrettslagene
Det er ønskelig at den enkelte kommer med innspill til tiltak som gagner idrettslagene i kommunen gjennom gode avtaler og samarbeid. Her kan idrettsrådet trolig bidra på flere arenaer. Dette kan også brukes til felles diskusjoner med idrettslagene gjennom arbeidsmøter/dialogmøter som er planlagt senere i 2014. Forslag:
- Felles større avtale med regnskaps-/revisor-firma for optimal bruk og satser
- Bruk av avtaler gjennom kommunen, f.eks på strøm
- Vurdere andre stordriftsfordeler

Neste møte er på Grindvoll, i idretts og aktivitetsbygget på gamle Løken skole, kjøkkenet i 1. etg.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.