Referat møte idrettsrådet 25.august 2014

Postet av Lunner Idrettsråd den 24. Sep 2014

Sted: Klubbhuset til Grindvoll IL
Tid: 19:00 – 21:30
Tilstede:
Marit Horgen, Hans Gustav Bjørnli, Arild Sande og Yvonne S. Nabben, Per Almqvist (referent)
Fravær:
Bjørn Johannessen, Vegard Tørstad, Rolf Henry Kjeilen

Dagsorden:
 • 1.Orientering fra Grindvoll IL
 • Åge Strand Jr., Andreas Ensrud, Henning Berg og Grete Enger fra styret i Grindvoll IL holdt et fyldig innlegg om organiseringen og aktivitetene i Grindvoll IL. Dette er også et idrettslag som satser på aktiviteter fra de aller minste opp til 12-14 års alder i tillegg til at de driver bl a løypepreparering i på Grindvoll og omegn om vinteren.
 • Grindvoll IL har følgende innspill til et felles møte i IR.: Medlemsregistrering, prosjektstyring eller erfaringsutveksling rundt prosjekter og generelle finansieringsordninger.
 • Andreas hadde vært i kontakt med en iderik mann i NIF: Eivind Gjeraker, mob 90 73 31 87.
 • 2.Referat fra møtet 2. juni 2014
 • - Referatet godkjennes uten videre kommentarer

 • 3.Orientering om gjennomført fordeling av kommunale driftsmidler
 • - Kr. 75 000,- gikk til fordeling.
 • - Idrettsrådet setter av kr. 5000,- til egen drift.
 • - Vegard sendte oppsett med fordeling som ble vedtatt tidligere i sommer.
 • - To bortkomne søknader ble gjenfunnet og alle som hadde søkt ble med på fordelingen.

 • 4.Gjennomgang og drøfting av fordelingsnøkkel til skiløypepreparering.
 • På møtetidspunktet var det uavklart om tilskudd til prep for 2013/2014 var utbetalt.
 • Marit sjekker status på dette med Else, og ber om at vi får tilsendt kopi av rapporteringsskjema.
 • De som søker bør årlig rapportere antall km løype scooter/ maskin, legge ved kart of\g evnt avtaler om preparering for andre lag og foreninger.
 • Styret diskuterte innspill fra Mylla Løypeforening om fordeling etter antall timer med kjøring. Styret var enige i at tildeling må skje pr km preparert løype slik det er i dag.
 • Marit svarer Mylla løypeforening.
 • Kan Lunner kommune bistå oss i å lage et enkelt felles løypekart som dekker kommunen? Slikt kart har tidligere eksistert.
 • Ansvar: Per A sjekker med Lunner kom.

 • 5.Fordeling av Lokale AktivitetsMidler (LAM).
 • Marit orienterte kort om ordningen. Lunner har kr 387.000,- som i sin helhet skal fordeles på idrettslagene i kommunen som har barn i aldersgruppen 6-19 år. Rett til midler har lag som sorterer under NIF, Norges olympiske og –paraolympiske komite.
 • NIF anbefaler 1/3 av midlene til aldersgruppen 6-12 år og 2/3 til gruppen 13-19 år.
 • Lunner idrettsråd vedtar å følge anbefalingen til NIF.
 • Marit oversender NIFs registreringsportal til Per A som setter opp forslag til fordeling.
 • 6.Planlegging av dialogmøte med lag og foreninger i høst.
 • Styret er enige om å ha et slikt møte i november. Dato og innhold blir utarbeidet på neste styremøte. Kveldens møte hos Grindvoll ga flere innspill: Medlemsregistrering, prosjektstyring eller erfaringsutveksling rundt prosjekter og generelle finansieringsordninger.
 • 7.Samarbeidsavtale Lunner kommune og Lunner idrettsråd
Marit orienterte kort om møtet med kommunen 18. juni. Tilstede: H. Tyrdal, I. Eid. M. Horgen, Y. Nabben og P. Almqvist.
Kommunen var positiv til tre dialogmøter i året der man utveksler info om planer og vedtak som angår idretten.

Det lages et forslag til avtale og sender alle på mail for høring
Ansvar: Marit


 • 8.Neste møte: mandag 22 sept kl 1900 Harestua skole.


Ref. Per Almqvist

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.