Referat møte idrettsrådet 22.september 2014

Postet av Lunner Idrettsråd den 27. Okt 2014

Sted: Harestua skole
Tid: 19.00-21:00
Tilstede: Marit Horgen, Per Almqvist, Rolf Henry Kjeilen, Arild Sande, Yvonne S. Nabben, Vegard Tørstad
Fravær: Bjørn Johannessen, Hans Gustav Bjørnli

Dagsorden:

 • 1.Marit orienterte om ledermøte i Oppland idrettskrets på Lygna 23.september. Marit og Arild deltar.
 • 2.Referat fra forrige møte godkjent.
 • 3.E-post fra Else Hagen Lyngstad om handlingsprogram for tildeling av spillemidler i Oppland. Ny periode fra 2015. Gir oversikt over anleggsplaner i Oppland. Tas til orientering. LIR har lite grunnlag for å mene noe om en eventuell revidering.
 • 4.Varsel om oppstart av reguleringsarbeid og utvidelse; Grua kirkegård. Tas til orientering.
 • 5.Planlegging av dialogmøte med klubbene.
 • Tid: 3.eller 4.november, avhenger hva som passer for innleder.
 • Sted: Lunner frivillighetssentral ved Lunner rådhus (tlf.46442520) vurderes. LIR melder seg eventuelt inn (300,-/år). Kan være bra alternativ for senere møter i LIR.
 • Ansvar: Yvonne
 • Foreslått innleder: Tore Stubberud fra Oppland idrettskrets forespørres av Marit i.f.m. ledermøtet på Lygna.
 • Møtets målgruppe: lagenes styrer.
 • Hovedhensikt: bidra til en møteplass lagene imellom.

 • Aktuelle temaer:
 • 1)Medlemsregistrering
 • Idrettsregistreringen/min idrett
 • Erfaringsdeling, hva er lagenes utfordringer her?
 • 2)Bokettersyn. Hva er lagenes og deres styremedlemmers ansvar?
 • f.eks. ved betydelig «godtgjørelse» til trenere. Styreforsikring aktuelt?
Innkalling/påmelding: e-post til lagene, høring om utforming i LIR. Ansvar: Marit
I tillegg tar alle kontakt med de enkelte lag for påminnelse og å lufte interesse slik:
Marit: Hadeland ride- og kjøreklubb/Harestua hestesportsklubb, Kloppa offroadklubb
Vegard: Svea skilag, Grua uil
Hans G: Lunner håndball, Hadeland friidrettsklubb.
Per: NOIL, Grindvoll, Hadeland trekkhundklubb
Rolf H: Lunner fotball
Arild: Lunner motorsport
Bjørn: Lunner skytterlag-sportsskytterklubb, Roa salongskytterlag
Yvonne: Harestua il
 • 6.Neste møte: 21.oktober, kl.19:00, sted: Frivillighetssentralen.
Referent. Vegard Tørstad.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.