Referat møte idrettsrådet 21.oktober 2014

Postet av Lunner Idrettsråd den 27. Okt 2014

Sted: Frivilligsentralen, Roa

Tid: 19.00-21:00

Tilstede: Marit Horgen, Per Almqvist, Rolf Henry Kjeilen, Arild Sande, Yvonne S. Nabben, Vegard Tørstad, Bjørn Johannessen

Fravær: Hans Gustav BjørnliDagsorden:

1.Referat fra forrige møte godkjent.

2.Rullering av kommunedelplanen kultur 2014 – 2017 ved Else Hagen Lyngstad
Alle anlegg det søkes spillemidler for, må være inne i kommunedelplanen.

Søknaden om tilskudd til o-kart i Sølvtjernområdet fra Hadeland o-lag ligger ikke inne i planen. Blir lagt inn under søknad til ordinære anlegg.

Viktig at søknader som blir anbefalt inn i kommunedelplanen har tatt høyde for drift av anlegget det søkes tilskudd for.

Ballfangenett, Harestua IL er uteglemt og må tas inn igjen i kommunedelplanen, ordinære anlegg

Flerbrukshall Klemmaparken, Harestua er uteglemt og må tas inn igjen i kommunedelplanen, ordinære anlegg. Her mangler søknad og det foreligger ikke en skisse av anlegget som kan være grunnlag til en idrettsfunksjonell vurdering som er en forutsetning for å få spillemidler.

Lag og foreninger som har sendt inn korrekt søknad til rett tid for mindre prosjekter bør prioriteres.

3.Gjennomgang av spillemiddelsøknader - prioritert.
Ordinære anlegg:

 • Hadeland o-lag, o-kart over Sølvtjern – ny søknad søker om kr 68.000
 • Lunner kommune, kunstgressbane Frøystad – fornyet søknad. Tidligere bevilget kr 1 129.000 i 2014 og kan søke om ytterligere kr 1 128.000
 • Lunner kommune, delanlegg friidrett Harestua – fornyet søknad søker om kr 631.000
 • Harestua IL, ballfangenett på gressbanen, Harestua – fornyet søknad søker om kr 141.000
 • Lunner kommune, flerbrukshall, basishall turn, bordtennishall med mer, Klemmaparken – søknad ikke registrert
 • Nærmiljøanlegg:

  • NOIL, rehabilitering av tidligere håndballbane til flerbruksflate – fornyet søknad søker om kr 70.000
  • 4.Planlegging av dialogmøte med klubbene 3.november

   Else Hagen Lyngstad stiller og orienterer om retningslinjer for spillemiddelsøknader

   Tore Stubberud, organisasjonssjef i Oppland idrettskrets. Ønske om orientering om idrettsregistreringen samt andre tilskuddsordninger som lag og foreninger kan benytte seg av.

   Forslag til dagsorden er sendt til klubbene på mail sammen med invitasjon 13.oktober:

  • 1)Kort informasjon fra LIR v/leder
  • 2)Kort informasjon fra kretsen v/Tore Stubberud
  • 3)Idrettsregistreringen
  • 4)Dialog og erfaringsdeling om temaer som opptar klubbene
  Per ordner kake til kaffen på møtet.

  Alle må ringe/minne klubbene om dialogmøtet, jf. ansvarsfordeling i referat fra møtet 22.september.

  Neste møte: Før Dialogmøte med klubbene, mandag 3.november kl 18:15, Frivilligsentralen, Roa  Referent: Bjørn Johannessen


  Kommentarer

  Logg inn for å skrive en kommentar.