Årsmøte Lunner Idrettsråd 18. mars 2015

Postet av Lunner Idrettsråd den 12. Mar 2015

TIl alle lag og foreninger tilknyttet Lunner IdrettsrådÅrsmøtet med påfølgende dialogmøte avholdes som annonsert i Hadeland, onsdag den 18.mars 2015 kl 1830 i kommunestyresalen på Lunner rådhus.Vi ønsker svært gjerne at alle lag og foreninger sender representanter på årsmøtet.Rett i forlengelsen av årsmøte arrangerer vi et dialogmøte med alle klubbene. Representant fra Oppland Idrettskrets og Else Lyngstad fra kommunen vil være tilstede.Ordfører Harald Tyrdal stiller også på årsmøtet, og vil i etterkant av det formelle årsmøte innlede dialogmøtet med et innlegg om viktig idrettspolitiske saker i Lunner kommune. Etter dette åpner vi for dialog.

Vi inviterer også det enkelte lag til å gi en helt kort muntlig presentasjon om hva som rører seg i klubbene. Hvilke prosjekter, annlegg og aktiviteter i 2015 er de viktigste for dere. Så håper vi dette sammen med Ordførerens innlegg, gir grunnlag for dialog om hva som blir viktige områder å jobbe med videre i 2015.Om noen av dere i lagene har innspill til formelle saker på Årsmøtet, holder vi åpent for å ta i mot dette frem til kl 21.00 den 10.mars 2015. Evt saker sendes til marit.horgen@gmail.com innen fristen. Sakspapirer til årsmøtet legges ut på vår hjemmeside en uke før årsmøtet, dvs i løpet av den 11mars. Link til våre hjemmesider er http://idrett.speaker.no/organisation.asp?OrgElementId=51Kl 1830: Formelt årsmøte i Lunner Idrettsråd

ca 1900: Ordfører Harald Tyrdal har ordet med påfølgende dialog og innspill

ca 1930: Kort Status/hva rører seg i idrettslagene?

ca 2000: Dialog

ca 2030 AvslutningKaffe med noe til underveis i møtet.VEL MØTT!Med venlig hilsen Styret i Lunner Idrettsråd