Lunner Idrettsråds møte nr. 6

Postet av Lunner Idrettsråd den 5. Aug 2014

Ref. Marit Horgen

Referat møte nr 5/2013 idrettsrådet 4.des. 2013
Sted: Lunnerhallen
Tid: 18.30 – 21.00
Tilstede:
Marit Horgen, Yvonne S. Nabben, Hans Gustav Bjørnli, Bjørn Johannessen Rolf Henry Kjeilen
Fravær:
Vegard Tørstad, Jørn Hansen

Dagsorden:
1. Orientering fra Lunner Fotballklubb
v/ leder (Navn mangler, kan du fylle ut Rolf Henry)
Det ble en forholdvis kort info, da vi hadde ordfører på besøk og hadde behov for å bruke nok til på han
2. Dialog med Harald Tyrdal, ordfører Lunner kommune
Marit holdt en presentasjon for ordføreren og resten av styret bidro med å stille spørsmål og deltok i dialogen. (Presentasjonen ligger vedlagt)
Avtalen som ble gjort:
Kommunen innkaller til et dialogmøte så snart det lar seg gjøre på nyåret Der vil ordfører,en kommunalsjef og leder oppvekst og kulturkommiten og repr fra kulturkontoret stille.
Han så for seg at vi gjøre en avtale om dialogmøter 2 ganger pr år.

I tillegg er leder I Idrettsrådet invitert til å holde et innlegg på kommunestyremøte over nyttår for å informere om idrettsrådets arbeid og mandat.
3. Planlegging av møte med idrettslagene
Vi besluttet av møtet med idrettslagene slås sammen med årsmøtet 2014 som vi legger i slutten av mars/begynnelsen av april for å fange opp de nye styrene i idrettslagene.
Frem til neste møte gjøres følgende forberedelser:
Yvonne lager utkast til agenda for møte med idrettslagene som et utgangspunkt til neste møte.
Vegard ferdigstiller årshjulet, men går også inn på Lunner Kommunes nettsider og ser på kommunens årshjul. Dette var et viktig punkt under samtalen med ordfører at vi kjenner til planprosessene og at viktige datoer for innspill/bidrag kommer med i vårt årshjul.
Hans gjør avtale med Lunner håndballklubb og bestiller lokaler til neste møte.
Rolf Henry oppdaterer vår hjemmeside,
Marit holder i kontakten med Lunner kommune
Arild tar kontakt med valgkommiteen for å minne de på funksjonen de har og at de bør starte arbeidet med å finne styrekandidater i god tid.
Neste møte hos Lunner Håndballklubb 15.januar 2014 i foajeen i Lunnerhallen.


Marit Horgen
Referent

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.